วารสาร กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และ กิจการดาวเทียมสื่อสาร

6 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และ กิจการดาวเทียมสื่อสาร 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด